Obsługa szkód komunikacyjnych

Firma Pony Auto-Polska pomaga klientom w zgłoszeniu szkody komunikacyjnej w wyniku której uszkodzona została zabudowa samochodowa produkcji Pony Auto-Polska, ale również innych producentów zabudów samochodowych. Gwarantujemy Państwu wysoki standard obsługi merytorycznej i formalnej w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej. Efektem naszej pracy jest maksymalne skrócenie czasu likwidacji szkody.

Firma Pony Auto pracuje w oparciu o następujący schemat postępowania zgodny ze standardami przyjętymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

 1. Klient zgłasza szkodę za pomocą formularza, który wypełnia sam lub w jego imieniu (osobiście lub telefonicznie) wypełnia nasz pracownik. Wypełnienie formularza pozwoli skróci Państwa czas wykonania usługi. Do formularza niezbędne jest dołączenie upoważnienia dla naszej fimry.
 2. Na podstawie pisemnego zgłoszenia, zdjęć, protokołu oględzin (dotyczy konieczności dokonania oględzin) sporządzony zostaje kosztorys do przedmiotowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 3. Po zaakceptowaniu kosztorysu zakład naprawczy Pony Auto-Polska, po wcześniejszym zaplanowaniu z klientem możliwości podstawienia samochodu, dokonuje naprawy. W razie konieczności sporządzamy dla TU opinię techniczna uzasadniającą zakres prac.
 4. Zakład naprawczy wystawia fakturę za naprawę zgodną z kosztorysem i przesyła ją do Towarzystwa ubezpieczeniowego i do klienta. Wykonujemy również zdjęcia po naprawie, które udostępniamy klientowi i TU.
Jesteśmy autoryzowanym warsztatem TUiR Warta.
logo w autoryzacji

Formularz Zgłoszenia Szkody

POBIERZ

Upoważnienie PONY - firma

POBIERZ

Upoważnienie PONY - klient indywidualny

POBIERZ
shutterstock_523682233

Przeglądy i doposażenia

W ramach prac serwisowych wykonujemy:

 • Przeglądy gwarancyjne zabudów. Czas trwania przeglądu to około 60 min.
 • Konserwację podestów ruchomych: platform załadowczych (wind).
 • Konserwację urządzeń o napędzie nieelektrycznym posiadające nieelektryczne obwody bezpieczeństwa i sygnalizacji, w kategorii E IV.
 • Konserwację urządzeń wyposażonych w mechanizmy z napędem ręcznym oraz zespoły mechaniczne, włącznie z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi, w kategorii M II.
 • Przeglądy UDT platform załadowczych.
 • Przeglądy półroczne i roczne wind jako AUTORYZOWANY SERWIS DHOLLANDII. Zgodnie z wytycznymi producenta przegląd urządzeń hydraulicznych półroczny musi wykonać przeszkolony i uprawniony operator, a wyniki powinny być odnotowane.

Zakup części

Dział serwisu Pony Auto-Polska zajmuje się sprzedażą oraz montażem wyposażenia dodatkowego podwozi i nadwozi. W przypadku nadwozi doposażmy zarówno te naszej produkcji, jak i konkurencyjnych firm. Wyposażenie dodatkowe jakie można u nas zakupić to m.in:

 • ogrzewania postojowe,
 • windy hydrauliczne,
 • kabiny sypialne,
 • spojlery dachowe,
 • owiewki boczne,
 • haki holownicze,
 • pojemniki na wodę,
 • skrzynki narzędziowe,
 • osłony anty-najazdowe,
 • agregaty chłodnicze,
 • adaptery mocowania ładunku.

Więcej informacji, przykładów wyposażenia dodatkowego oraz zdjęć znajdziesz w dziale: Wyposażenie i Akcesoria

Kolumnowa z barierką (3)
shutterstock_713797603

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Jeżeli Twoja zabudowa uległa uszkodzeniu, jakaś część zużyła się i wymaga wymiany lub chcesz coś w swojej zabudowie zmienić – zgłoś się do serwisu Pony Auto-Polska. Wykonujemy naprawy nadwozi zarówno naszej produkcji jak i konkurencyjnych firm. Istnieje również możliwość zakupu części wymiennych w celu samodzielnego montażu. Z pomocą naszego serwisu zaoszczędzisz jednak mnóstwo czasu i masz pewność, że naprawa zostanie przeprowadzona w pełni profesjonalnie. W ramach serwisu Pony Auto-Polska wykonujemy także naprawy gwarancyjne oraz reklamacyjne nadwozi naszej produkcji.

Gwarancja

Gwarancja

stanowi zapewnienie przez PONY AUTO POLSKA dobrej jakości i sprawnego działania wyrobu oraz zobowiązanie do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad wytworzenia, o ile wyrób używany jest zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi.

Gwarant

producent przedmiotu gwarancji wskazanego w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej.

Klient

nabywca przedmiotu gwarancji wskazanego w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej.

Przedmiot gwarancji

wyrób lub usługa wskazana w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej świadczona przez Gwaranta lub inne podmioty współpracujące z Gwarantem na podstawie odrębnych umów gwarancyjnych.

Rejestracyjna karta gwarancyjna

poprawnie wypełniona przez Gwaranta i Klienta karta rejestracyjna, która po odesłaniu do Gwaranta stanowi dowód obowiązywania umowy gwarancyjnej, stanowi część książki gwarancyjnej (do wycięcia i odesłania)

Książka gwarancyjna

uporządkowany zbiór postanowień określający obowiązki Gwaranta i Klienta w stosunku do zawartej umowy gwarancyjnej, stanowiący dowód wykonywanych przez Gwaranta i Klienta zobowiązań dotyczących umowy gwarancyjnej.

Warunki gwarancji

 1. Postanowienia ogólne gwarancji
  • Firma Pony Auto-Polska jest producentem nadwozia, gwarantem.
  • Gwarantem może być inny producent urządzenia stanowiącego element doposażenia np. windy załadowczej, agregatu grzewczego, agregatu chłodniczego, poduszek pneumatycznych itp. Producent PONY AUTO -Polska zobowiązany jest do dostarczenia klientowi przedmiotowych gwarancji.
 2. Okres gwarancji
  • Gwarant udziela Klientowi-Nabywcy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży nadwozia.
  • Klient – Nabywca jest zobowiązany do dokonania u Gwaranta przeglądów gwarancyjnych w 6 , 12 i 18 miesiącu licząc od daty sprzedaży nadwozia.
  • Brak dokonania przeglądów gwarancyjnych o którym mowa w pkt.2 może skutkować utratą gwarancji.